מילים באנגלית שמתחילות באות u
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
use - להשתמש, משתמש
united - מאוחד
until - עַד
us - אנחנו
under - מתחת ל
up - למעלה
usually - בדרך כלל
understand - להבין, מבין
universe - עולם
useful - שימושי
update - לעדכן, מעדכן
urgent - דחוּף
user - משתמש
umbrella - מטרייה
upset - כועס, מודאג
undo - לבטל או להתיר, לפרק
unfamiliar - לא מֻכָּר
utensils - כלים
unicorn - חד קרן
uniform - מדים
uncle - דוֹד
unable - אינו מסוגל
unit - יחידה
unique - ייחודי, מיוחד
unknown - לא ידוע
United Kingdom - בריטניה
unconscious - חסר הכרה
uncertain - לא בטוח, לא וודאי


עריכת הרשימההתחל הכתבה