רשימת מילים לחנוכה:
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
חנוכה
סביבון
נר
סופגניה
מכבים
חשמונאים
חנוכיה
יוונים
פך השמן
בית המקדש
מנורה
לביבה
לפיד
אבוקה
נס
גדול
היה
פה
כד קטן
כד
חג האורים
שמן
כד שמן

עריכת הרשימהשלח להכתבה