הכתבה - לוגו
רשימת מילים ליום ירושלים:
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
ירושלים
הכותל המערבי
חומה
שערים
עיר בירה
כנסת
ממשלה
ציון
תפילה
העיר העתיקה
בירה
בית המקדש
מנורה
מגדל דוד

עריכת הרשימהשלח להכתבה