רשימת מילים לפסח:
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
ליל סדר
מצה
ביצה
חזרת
חמץ
חרוסת
פסח
חג החירות
ניקיון
הגדה
קושיות
מה נשתנה
מרור
כרפס
זרוע
אפיקומן
בני חורין
עבדים
משה
פרעה
מצרים
עשר מכות
ים סוף
משה
תיבה
אליהו הנביא
יד חזקה
זרוע נטויה

עריכת הרשימהשלח להכתבה