רשימת מילים לפורים:
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
פורים
אחשורוש
אסתר המלכה
מרדכי היהודי
המן הרשע
ושתי
ליצן
אוזני המן
רעשן
מגילה
תחפושת
מסכה
משלוח מנות
עץ תליה
ויזתא
משתה
אורה
שמחה
חודש אדר
פור
מגילת אסתר
שושן פורים

עריכת הרשימהשלח להכתבה