רשימת מילים הקשורות לבית הספר:
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
בית ספר
מורה
תלמיד
עיפרון
ילקוט
קלמר
צלצול
כיתה
מחברת
ספר
הפסקה
שיעורי בית
שיעור
מבדק
חצר
מחק
מחדד
לוח
טושים
עט
קלסר
צבעים
מנהלת
חשבון
שפה
ברזייה
חדר מורים

עריכת הרשימהשלח להכתבה