רשימת מילים ליום כיפור:
שימו לב - את הרשימה הזו ניתן לערוך (למחוק או להוסיף מילים), לעשות איתה הכתבה, להשתמש במילים למשחק לקריאת המילים או משחק לכתיבת המילים.
יום כיפור
סליחות
מחילה
חרטה
תרועה
צום
תענית
כפרות
תקיעת שופר
תפילה
גמר חתימה טובה

עריכת הרשימהשלח להכתבה